Xử lí nước cấp cho lò hơi và hệ thống trao đổi nhiệt

Thi công và lăp đặt hệ thống xử lí nước cấp cho lò hơi và hệ thống trao đổi nhiệt

+ Nguồn nước được sử dụng cho quá trình sinh hơi trong lò hơi hay quá trình làm mát trong hệ thống trao đổi nhiệt đều cần phải đạt được chất lượng nhất định. Nước sau khi qua hệ thống làm mềm sẽ loại bỏ được những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước,giảm thiểu tối đa quá trình hình thành cáu cặn và tăng tuổi thọ của thiết bị.

XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI & HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI & HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

 

 

 

 

 

 

+ Nước nguồn sẽ được qua thiết bị làm mềm nước bằng cách cho tiếp xúc với hạt nhựa trao đổi ion ( cation Na+). Tất cả các muối có trong nước sau khi qua hệ thống làm mềm chuyển thành muối Natri, còn các kim loại khác như: Fe, Mg, Ca… bị giữ lại bởi hạt nhựa cation. Chuẩn độ cứng của nước đã qua xử lý thực tế rất thấp, có thể bằng không, độ kềm vẫn không thay đổi.

+ Nước sau khi qua hệ thống trao đổi ion đã làm cho hàm lượng sắt về tiêu chuẩn cho phép 0.3mg/l. Chất lượng nước như trên rất tốt cho quá trình vận hành lò hơi và hệ thống trao đổi nhiệt.